Archeologické múzeum

SNM - Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. V bohatom zbierkovom fonde

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Žižkova 12, 810 06 Bratislava

WWW: http://www.snm.sk/?archeologicke-muzeum-uvodna-stranka

Infolinka: +421 2 59 207 218, +421 2 59 2

Kontaktná osoba: PhDr. Juraj Bartík PhD., Mgr. Radoslav Čambal

Email: archeolog@snm.sk; prezentacne.oddelenie.am@snm.sk

Archeologické múzeum

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Archeologické múzeum
Otváracie hodiny pokladne

Denne okrem pondelka od 10.00 h do 17.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

Miesta Konania

Archeologické múzeum Bratislava
Výstavný pavilón Podhradie Bratislava