Múzeum rusínskej kultúry

Múzeum rusínskej kultúry je najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 1. januára 2007, s celoštátnou pôsobnosťou. Toto dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické pracovisko je zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku. Poslaním špecializovaného múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladajú vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike a vo svete.

Lokalizácia: Prešovský kraj / Prešov

Adresa sídla: Masarykova 20, 08001 Prešov

WWW: http://www.snm.sk/?muzeum-rusinskej-kultury-o-muzeu

Infolinka: +421 51 2453 321, 0907 814 739

Kontaktná osoba: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

Email: mrk@snm.sk

Múzeum rusínskej kultúry

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Múzeum rusínskej kultúry

Prešov


Otváracie hodiny pokladne

Pondelok - piatok od 9.00 do 15.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

Miesta Konania

SNM - Múzeum rusínskej kultúry Prešov