Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Ústredie ľudovej umeleckej výroby už 75 rokov uchováva a rozvíja tradičné remeslá a ľudovú umeleckú výrobu ako súčasti kultúrneho dedičstva. V rámci svojich aktivít podporuje tradičných výrobcov, dizajnérov, žiakov, študentov a širokú verejnosť so záujmom o uchovanie tradícií a prinavrátenie remeselných výrobkov do nášho každodenného života. Viac o ÚĽUV-e nájdete na www.uluv.sk.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Obchodná 64, 816 11 Bratislava

WWW: www.uluv.sk

Infolinka: +421 917 532 048

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Mistríková

Email: craft@uluv.sk

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Miesta Konania

Bratislava - Staré mesto Bratislava
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava Bratislava
Dvor remesiel ÚĽUV Bratislava
Dvorana Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Bratislava
Galéria ÚĽUV Bratislava Bratislava
Galéria ÚĽUV Košice Košice
Galéria ÚĽUV Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica
Kasárne / KULTURPARK Košice
Múzeum SNP Banská Bystrica Banská Bystrica
Predná izba ÚĽUV Bratislava
RCR ÚĽUV Košice Košice
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Úrad vlády Slovenskej republiky Bratislava