Štátny komorný orchester Žilina

Štátny komorný orchester (Slovak Sinfonietta) je malý symfonický orchester (orchester „mozartovského" typu), ktorý plní nezastupiteľnú úlohu v rozvíjaní a udržiavaní koncertného umenia vo svojom regióne. Svojimi početnými vystúpeniami a pravidelnými účinkovaním na popredných európskych pódiách je zároveň významných reprezentantom slovenskej kultúry v zahraničí.

Lokalizácia: Žilinský kraj / Žilina

Adresa sídla: Dolný val 47, 01001 Žilina

WWW: www.skozilina.sk

Infolinka: 041/245 1111

Kontaktná osoba: Umelecká prevádzka

Kontakt na nahlasovanie vstupov/objednávok: +421 41 245 1111

Email: vstupenky@skozilina.sk

Štátny komorný orchester Žilina

Zakúpené vstupenky na koncerty s Petrom Breinerom 2. - 3.12. a matiné 5.12. môžete vrátiť v pokladnici ŠKO Žilina.
Požiadať o vrátenie vstupného môžete aj elektronickou formou, písomne e-mailom na adrese vstupenky@skozilina.sk - k žiadosti treba priložiť naskenované vstupenky na refundáciu a uviesť číslo účtu a kód banky (IBAN, SWIFT/BIC).

 

 

Otváracie hodiny

 

 

 

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00.

 

 

 

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný val 47, Žilina


Otváracie hodiny pokladne

Predpredaj vstupeniek je v informačnej kancelárii ŠKO Žilina, Dolný val 47, tel. 041/245 1111 v pracovných dňoch od 7.00 - 18.00 hod. Podrobné informácie o koncertoch nájdete na webovej stránke www.skozilina.sk.
Koncerty sú organizované podľa podmienok aktuálnej COVID situácie a v súčasnej dobe sú sprístupnené iba v režime "základ". Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.


Miesta Konania

Dom umenia Fatra Žilina Žilina
Kaštieľ Gbeľany Gbeľany