Slovenské centrum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu je odborné, informačno-dokumentačné a metodické pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dizajnu. Vykonáva vlastnú edičnú činnosť a je organizátorom prezentačných a súťažných podujatí z oblasti dizajnu na Slovensku a v zahraničí. Je organizátorom celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava

WWW: www.scd.sk

Slovenské centrum dizajnu

Miesta Konania

SATELIT, galéria dizajnu SCD Bratislava
Slovenské múzeum dizajnu Bratislava