Dom umenia Piešťany

Viacúčelové kultúrno-spoločenské zariadenie s celoslovenskou i medzinárodnou pôsobnosťou. Národná kultúrna pamiatka.

Lokalizácia: Trnavský kraj / Piešťany

Adresa sídla: Nábrežie Ivana Kraska 1, 921 01 Piešťany

WWW: http://www.domumenia-piestany.sk

Infolinka: domumenia@filharmonia.sk

Kontaktná osoba: Anna Močková

Kontakt na nahlasovanie vstupov/objednávok: 0332458102

Email: anna.mockova@filharmonia.sk

Dom umenia Piešťany

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Domu umenia

921 01 Piešťany


Otváracie hodiny pokladne

Pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h a hodinu pred predstavením

 

 

Miesta Konania

Dom umenia, Piešťany Piešťany