Historické múzeum, Bratislavský hrad

Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí SNM. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladujúcich vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Bratislavský hrad, 81801 Bratislava

WWW: http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka

Kontakt na nahlasovanie vstupov/objednávok: bratislavskyhrad@snm.sk

Email: bratislavskyhrad@snm.sk

Historické múzeum, Bratislavský hrad

Otváracie hodiny

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h
Posledný vstup o 17.00 h

V zimnej sezóne od 1. novembra do 31. marca:
otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 h posledný vstup o 16.00 h

V letnej sezóne od 1. apríla do 31. októbra:
otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h posledný vstup o 17.00 h

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Otváracie hodiny
Otváracie hodiny pokladne

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h
Posledný vstup o 17.00 h

V zimnej sezóne od 1. novembra do 31. marca:
otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 h posledný vstup o 16.00 h

V letnej sezóne od 1. apríla do 31. októbra:
otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h posledný vstup o 17.00 h

 

Miesta Konania

Historické múzeum Bratislavský hrad Bratislava