Štátna filharmónia Košice

Štátna filharmónia Košice je profesionálna umelecká inštitúcia, ktorá plní nezastupiteľnú úlohu v rozvíjaní a udržiavaní koncertného umenia vo svojom regióne.

Lokalizácia: Košický kraj / Košice

Adresa sídla: Moyzesova 66, 040 01 Košice

WWW: www.sfk.sk

Infolinka: 055 2453 101

Kontaktná osoba: umelecká prevádzka

Kontakt na nahlasovanie vstupov/objednávok: vstupenky@sfk.sk

Email: sfk@sfk.sk

Štátna filharmónia Košice

tel.č.: 055 2453 125, 055 2453 103 (volať v pracovnom čase od 9.00 do 17.00)

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

Email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny pokladne

Pondelok: 14.00 - 16.00 hod.
Utorok - Streda - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.

Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 103

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

Miesta Konania

Dom umenia Foyer Košice - Staré Mesto
Kasárne Kultúrpark Košice
Veľká koncertná sála Domu umenia Košice - Staré Mesto
Štátne divadlo Košice Košice