OD:
DO:

PROF. PAEDDR. EVA MICHALOVÁ, CSC

19.9.2019, 16:00 hod.
Prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.

25.9.2019, 9:00 hod.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Dotknite sa kultúrneho dedičstva - čaro kni...

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

26.9.2019, 9:00 hod.
Európsky deň jazykov