OD:
DO:

NÁBOŽENSKÉ POMERY A KONFESIONALITA V ODRAZE KNIŽNEJ KULTÚRY

10.9.2019, 8:00 hod.
Interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou NÁBOŽENSKÉ POMERY...