OD:
DO:

NEZABÚDAJTE NA MOZOG, LEBO ZAČNE ZABÚDAŤ ON!

24.3.2017, 12:00 hod.
Príďte s nami osláviť celosvetový sviatok mozgu.
Dnes

SLOVENČINA MOJA RODNÁ – MÚZY POÉZIE A PRÓZY

28.4.2017, 19:00 hod.
Únia žien Slovenska, ŠVK v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum a Asociá...