OD:
DO:
1 2 3 4

EXPOZÍCIA ZAHRANIČNÝCH BÁBOK

1.1.2009 - 31.12.2023
Sorry, this information is not yet available in English.

TVORIVÉ DIELNE

4.9.2018 - 27.6.2025
Tvorivé dielne

MARTIN BENKA

21.9.2018 - 2.3.2020
SNM-Historické múzeum a SNM-Múzeá v Martine pripravili výstavu o osobnosti, živo...

SRDCOM ZDOBENÉ

19.9.2019 - 28.2.2020
Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stá...

BOJE O SLOVENSKO V ROKU 1919 A FRANCÚZSKA VOJENSKÁ MISIA

26.9.2019 - 2.2.2020
Výstavný projekt Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia vzniko...

V KRAJINE REMESIEL 2019

11.10.2019 - 30.1.2020
Tradičné ľudové remeslá majú nezastupiteľné miesto aj medzi tými najmenšími. Dôk...

BETLEHEMY

5.11.2019 - 4.2.2020
ÚĽUV otvára novú výstavu Betlehemy, ktorá má za cieľ predstaviť návštevníkom his...

O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“

8.11.2019 - 31.5.2020
Výstava „O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE" je ukážkou troch kolekcií pätice autoriek, ...

STAVITEĽ MÚZEÍ. MICHAL MILAN HARMINC

21.11.2019 - 31.5.2020
„Bol predovšetkým prispôsobivým eklektikom s pozoruhodne pružnou reakciou na dob...

VLADIMÍR GAŽOVIČ

5.12.2019 - 24.1.2020
Vladimír Gažovič

TRITRI.TATRY OČAMI GEOLÓGOV

6.12.2019 - 1.3.2020
„Kmeň náš, ktorý najstaršie prjezvisko Slovenou čisťe doržau, zachovau v dolinác...
New

XY

6.12.2019 - 29.3.2020
Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950 v Bratislave) predstaví jej prácu sklárk...

DARY KARPÁT

9.12.2019 - 29.2.2020
Výstava zbierkových predmetov fondov SNM-MUK.

CULTURAL AND HISTORICAL EXHIBITION

Sorry, this information is not yet available in English.
1 2 3 4