OD:
DO:
1 2 3 4

EXPOZÍCIA ZAHRANIČNÝCH BÁBOK

1.1.2009 - 31.12.2023
Sorry, this information is not yet available in English.

TVORIVÉ DIELNE

4.9.2018 - 27.6.2025
Tvorivé dielne

STAVITEĽ MÚZEÍ MICHAL MILAN HARMINC

21.11.2019 - 17.1.2021
„Bol predovšetkým prispôsobivým eklektikom s pozoruhodne pružnou reakciou na dob...

MAJSTRI ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY ZA ROK 2019

7.2.2020 - 4.2.2021
Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019 návštevníkom predstavuje uk...

SRDCOM ZDOBENÉ

5.3.2020 - 28.2.2021
Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stá...

MAJSTRI HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

11.5.2020 - 26.3.2021
Pri príležitosti 75. výročia vzniku Ústredia ľudovej umeleckej výroby je otvoren...

DIVADELNÉ STOROČIE – STOPY A POSTOJE

16.9.2020 - 30.6.2021
Od 28. februára 2020 do 30. júna 2021 si pri príležitosti celoslovenského projek...

IVAN KULEC A JEHO TVORBA

13.11.2020 - 31.1.2021
Celoživotná výtvarná pozostalosť najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umeni...

CULTURAL AND HISTORICAL EXHIBITION

Sorry, this information is not yet available in English.

STÁLA EXPOZÍCIA

Múzeum dopravy sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice p...

EURÓPSKE MALIARSTVO 16. – 18. STOROČIA ZO ZBIEROK SNG

Vo výbere je možné vidieť diela prevažne talianskych, nizozemských, holandských ...

HISTORICKÁ KNIŽNICA

Vznik knižnice rodiny Horváthovcov-Stansithovcov v Strážkach bezprostredne súvis...

ĽUDOVÍT FULLA

Expozícia predstavuje kľúčové diela Ľudovíta Fullu obohatené napr. o ukážky takz...

HROBKA ĽUDOVÍTA FULLU

Okrem budovy galérie patrí do správy SNG aj Fullova hrobka, ktorá bola tiež súča...
1 2 3 4