OD:
DO:
1 2 3 4

EXPOZÍCIA ZAHRANIČNÝCH BÁBOK

1.1.2009 - 31.12.2023
Sorry, this information is not yet available in English.

ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ

21.8.2009 - 31.12.2027
Sorry, this information is not yet available in English.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017

20.5.2017 - 31.5.2021
Noc múzeí a galérí 2017

TVORIVÉ DIELNE

4.9.2018 - 27.6.2025
Tvorivé dielne

DIVADELNÉ STOROČIE – STOPY A POSTOJE

16.9.2020 - 30.6.2021
Od 28. februára 2020 do 30. júna 2021 si pri príležitosti celoslovenského projek...

ODVRÁTENÁ STRANA SLOVENSKA

17.12.2020 - 30.5.2021
Výstava známeho slovenského dokumentaristu a fotografa Tomáša Hulíka predstavuje...

VÝSTAVA KRASLÍC Z MÚZEJNÝCH FONDOV

20.4.2021 - 31.5.2021
Nech je táto výstava nielen pastvou pre oči, dokladom uchovávania dedičstva naši...

CULTURAL AND HISTORICAL EXHIBITION

Sorry, this information is not yet available in English.

STÁLA EXPOZÍCIA

Múzeum dopravy sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice p...

EURÓPSKE MALIARSTVO 16. – 18. STOROČIA ZO ZBIEROK SNG

Vo výbere je možné vidieť diela prevažne talianskych, nizozemských, holandských ...

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE

Výstavný priestor je venovaný dielu Majstra Pavla z Levoče, najznámejšieho umelc...

ĽUDOVÍT FULLA

Expozícia predstavuje kľúčové diela Ľudovíta Fullu obohatené napr. o ukážky takz...

HISTORICKÁ KNIŽNICA

Vznik knižnice rodiny Horváthovcov-Stansithovcov v Strážkach bezprostredne súvis...

HROBKA ĽUDOVÍTA FULLU

Okrem budovy galérie patrí do správy SNG aj Fullova hrobka, ktorá bola tiež súča...
1 2 3 4