OD:
DO:

LEGENDARIUM 2021. SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA.

25.6.2021, 9:00 hod.
Súťaž trvá od 25. 6. 2021 - 12. 9. 2021