OD:
DO:
1 2 3 4 5

M1 - FINÁLE 9.ROČNÍKA MEDZINÁR. KLAVÍRNEJ SÚŤAŽE J.N.HUMMELA

23.9.2017, 16:00 hod.
23.09.2017 so M1  6€ Koncertná sieň SF, 16.00 h, 19.00 h

HUSĽOVÝ RECITÁL

24.9.2017, 10:30 hod.
Podujatie sa koná v rámci Nedeľného matiné v Mirbachovom paláci.

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA JAMES JUDD, DIRIGENT

28.9.2017, 19:00 hod.
Štvrtok 28.9. 19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónia

OTVÁRACÍ KONCERT 49. SEZÓNY

28.9.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Robert Jindra | Christian Schmitt, organ

WIENER PHILHARMONIKER ZUBIN MEHTA, DIRIGENT

29.9.2017, 19:00 hod.
Piatok 29.9. 19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

GUARNERI TRIO PRAGUE

30.9.2017, 16:00 hod.
Sobota 30. 9. 16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

SOLAMENTE NATURALI VOCALE ENSEMBLE SOLA

30.9.2017, 18:00 hod.
Sobota 30.9. 18.00 Veľký evanjelický kostol

FÓRUM MLADÝCH TALENTOV

1.10.2017, 10:30 hod.
Koná sa v rámci Nedeľného matiné v Mirbachovom paláci.

KLAVÍRNY RECITÁL ANDREW BROWNELL

1.10.2017, 16:00 hod.
Nedeľa 1.10. 16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

SKO V. HUDEČEK, HUSLE

1.10.2017, 19:00 hod.
Nedeľa 1.10. 19.00 h  Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

TONGYEONG FESTIVAL ORCHESTRA HEINZ HOLLIGER, DIRIGENT

2.10.2017, 19:00 hod.
Pondelok 2.10. 19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

JUNGE DEUTSCHE PHILHARMONIE JUKKA-PEKKA SARASTE, DIRIGENT

3.10.2017, 19:00 hod.
Utorok 3.10. 19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA EVGENY KISSIN, KLAVÍR

4.10.2017, 19:00 hod.
Streda 4.10. 19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE A PETER BREINER

4.10.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Peter Breiner, dirigent, čembalo

FESTIVAL VOCE MAGNA

5.10.2017, 19:00 hod.
Jednotné vstupné: 6,- €, zľavnené vstupné: 4,- €Abonentné vstupenky neplatia.
1 2 3 4 5