OD:
DO:
1 2 3 4

EXPOZÍCIA

1.1.2009 - 31.12.2025
V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minul...

ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ

21.8.2009 - 31.12.2027
Základné vstupné

TVORIVÉ DIELNE

4.9.2018 - 27.6.2025
Tvorivé dielne

TVORIVÉ DIELNE V GDM

23.11.2018 - 23.11.2025
Tvorivé dielne

UČEBNICE V OBDOBÍ 1. ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.2.2024 - 30.6.2024
Výstava učebníc a čítaniek slovenčiny z obdobia 1. ČSR (1918 - 1938). Ťažisko vý...

KONTAKTY

23.2.2024 - 19.4.2024
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice v rámci dlhodobej spolupráce so Školou u...

TRADÍCIA NETRADIČNE: ĽAN A KONOPA

1.3.2024 - 31.10.2024
V poradí tretia z úspešného a verejnosťou obľúbeného cyklu výstav Tradícia netra...

MENŠÍ GÝČ, AKO SME ČAKALI

6.3.2024 - 19.4.2024
Ateliér dizajnu Inovácia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach poskytu...

KRESBA V PRIESTORE

14.3.2024 - 31.5.2024
Výstava predstavuje diela tvorcov, ktorých spája hľadanie výtvarných polôh drôtu...

KRASLICE 2024

14.3.2024 - 2.6.2024
23. ročník obľúbenej výstavy kraslíc opäť v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo S...

PRAVEKÉ ŠATY ZO ŽIHĽAVY

26.4.2024 - 27.9.2024
Ľan, konopu a žihľavu približuje ÚĽUV verejnosti tento rok cez rôznorodé podujat...

KERAMIKA – PREDAJNÁ VÝSTAVA DIEL MAJSTRA ĽUV FRANTIŠKA HUBEK

27.4.2024 - 26.6.2024
Obľuba tradičnej keramiky nespočíva len v emocionálnej väzbe na minulosť, ktorú ...

KULTÚRNOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú ...

EURÓPSKE MALIARSTVO 16. – 18. STOROČIA ZO ZBIEROK SNG

Vo výbere je možné vidieť diela prevažne talianskych, nizozemských, holandských ...

HROBKA ĽUDOVÍTA FULLU

Okrem budovy galérie patrí do správy SNG aj Fullova hrobka, ktorá bola tiež súča...
1 2 3 4