OD:
DO:
1 2 3 4

EXPOZÍCIA

1.1.2009 - 31.12.2025
V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minul...

ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ

21.8.2009 - 31.12.2027
Základné vstupné

TVORIVÉ DIELNE

4.9.2018 - 27.6.2025
Tvorivé dielne

TVORIVÉ DIELNE V GDM

23.11.2018 - 23.11.2025
Tvorivé dielne

UČEBNICE V OBDOBÍ 1. ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.2.2024 - 30.6.2024
Výstava učebníc a čítaniek slovenčiny z obdobia 1. ČSR (1918 - 1938). Ťažisko vý...

TRADÍCIA NETRADIČNE: ĽAN A KONOPA

1.3.2024 - 31.10.2024
V poradí tretia z úspešného a verejnosťou obľúbeného cyklu výstav Tradícia netra...

KRESBA V PRIESTORE

14.3.2024 - 31.5.2024
Výstava predstavuje diela tvorcov, ktorých spája hľadanie výtvarných polôh drôtu...

KRASLICE 2024

14.3.2024 - 2.6.2024
23. ročník obľúbenej výstavy kraslíc opäť v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo S...

PRAVEKÉ ŠATY ZO ŽIHĽAVY

26.4.2024 - 27.9.2024
Ľan, konopu a žihľavu približuje ÚĽUV verejnosti tento rok cez rôznorodé podujat...

KERAMIKA – PREDAJNÁ VÝSTAVA DIEL MAJSTRA ĽUV FRANTIŠKA HUBEK

27.4.2024 - 26.6.2024
Obľuba tradičnej keramiky nespočíva len v emocionálnej väzbe na minulosť, ktorú ...

KULTÚRNOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú ...

EURÓPSKE MALIARSTVO 16. – 18. STOROČIA ZO ZBIEROK SNG

Vo výbere je možné vidieť diela prevažne talianskych, nizozemských, holandských ...

GOTICKÉ UMENIE

V rámci expozície zbierky európskeho maliarstva prezentuje SNG na Zvolenskom zám...

ĽUDOVÍT FULLA

Expozícia predstavuje kľúčové diela Ľudovíta Fullu obohatené napr. o ukážky takz...

HROBKA ĽUDOVÍTA FULLU

Okrem budovy galérie patrí do správy SNG aj Fullova hrobka, ktorá bola tiež súča...
1 2 3 4