OD:
DO:

UDALOSTI A OSOBNOSTI FORMOVANIA MODERNÉHO SLOVENSKÉHO NÁRODA

24.4.2018, 11:30 hod.
Vedecká konferencia s názvom Udalosti a osobnosti formovania moderného slovenské...