OD:
DO:
1 2 3 4
Dnes

OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU KHJ

27.4.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk Müller dirigent * sólisti : Jana Karšková husle & Igor Karško ...
Dnes

VEĽKONOČNÉ ORGANOVÉ SOIRÉE

27.4.2017, 19:00 hod.
Jednotné vstupné 6,- €. Platia abonentné vstupenky B
Dnes

WAGNER, LALO, RACHMANINOV

27.4.2017, 19:00 hod.
27.04.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h A   28.04.2017, piatok, KS SF, 19,00 h B

WAGNER, LALO, RACHMANINOV

28.4.2017, 19:00 hod.
27.04.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h A   28.04.2017, piatok, KS SF, 19,00 h B

R. FERIKOVÁ, SOPRÁN - M. VEĽAS, HOBOJ - K.SAMUELČÍK, GITARA

30.4.2017, 10:30 hod.
Podujatie sa koná v rámci Nedeľného matiné v Mirbachovom paláci.

NOVÉ KLAVÍRNE KVINTETÁ

30.4.2017, 17:00 hod.
Premiérové uvedenia skladieb v obsadení klavírneho kvinteta od Jakuba Rataja, Mi...

ČESKÁ EDITH PIAF

4.5.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Leoš Svárovský, dirigent * Radka Fišarová, spev * Alexander Yasinski, akor...

HRUŠOVSKÝ, BRUCH, HOLST

4.5.2017, 19:00 hod.
04.05.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h D   05.05.2017, piatok, KS SF, 19,00 h E

HRUŠOVSKÝ, BRUCH, HOLST

5.5.2017, 19:00 hod.
04.05.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h D   05.05.2017, piatok, KS SF, 19,00 h E

VOKÁLNY RECITÁL TEREZA MÁTLOVÁ, SOPRÁN

7.5.2017, 10:30 hod.
Podujatie sa koná v rámci Nedeľného matiné v Mirbachovom paláci.

BEETHOVEN, RUMONDOR, RAVEL, BRAHMS, SCHUMANN

9.5.2017, 19:00 hod.
09. 05. 2017, utorok, MS SF, 19,00 h HM

PETITGIRARD, CHOPIN, DUKAS, RAVEL

11.5.2017, 19:00 hod.
11.05.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h C

BEL CANTO

11.5.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Paolo Gatto, dirigent * Veronika Holbová, soprán/ Jana Kurucová, mezzosoprán

ŠANCA MLADÝM

11.5.2017, 19:00 hod.
Vstupné: 8,- 10,- 12,- €. Platia abonentné vstupenky A

ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI V HUDBE

13.5.2017, 16:00 hod.
13.05.2017, sobota, KS SF, 16.00 h R
1 2 3 4