OD:
DO:
1 2 3 4 5

EXPOZÍCIA

1.1.2009 - 31.12.2019
V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minul...

STÁLA VÝSTAVA „DEJINY RUSÍNOV NA SLOVENSKU“

30.12.2016 - 31.12.2018
Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného život...

AUTOM NA VÝLET, ALEBO INÉ RADOSTI 60-TYCH ROKOV

23.11.2017 - 30.6.2019
Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stáva ...

KLENOTY Z MÚZEA

15.12.2017 - 28.1.2019
Profilová výstava SNM-Hudobného múzea, ktorá odkrýva hudobné bohatstvo, krásu ná...

NEZNÁME FARBY SVETOVÝCH OSOBNOSTÍ

20.2.2018 - 16.9.2018
Výstava vznikla v spolupráci Štátnej vedeckej knižnice v Prešove so Slovenským t...

CONCERTO GROSSO

2.3.2018 - 1.7.2018
Výstava Concerto grosso (Zo súčasného slovenského výtvarného umenia) svojím téma...

MAJSTRI SVOJHO REMESLA I.

6.3.2018 - 27.6.2018
Ústredie ľudovej umeleckej výroby sprístupní od 6. 3. 2018 v Galérii a predajni ...

DREVOREZBY IKON JAROSLAVA POPOVCA

29.5.2018 - 29.6.2018
SNM - Múzeum rusínskej kultúry pripravilo výstavu drevorezieb Ikon Jaroslava Pop...

DETSKÝ SVET - BÁBIKY A HRAČKY

1.6.2018 - 31.12.2018
SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove spolu s pani Alicou Tokarčíkovou, zbera...

KONÍČKY

1.6.2018 - 5.10.2018
Výstava Koníčky je venovaná koníkovi ako motívu, ktorého využitie má v našej spo...

ZAMATOVÉ JAZERO (TRADÍCIA INAK)

8.6.2018 - 14.9.2018
Ústredie ľudovej umeleckej výroby otvára autorskú výstavu Beáty Gerbócovej a Hen...

PRESTRETÉ

15.6.2018 - 5.10.2018
Prestreté je názov novej výstavy z dielne ÚĽUV-u, ktorá návštevníkom ponúkne inš...

SVET V UKRAJINSKO-SLOVENSKÝCH FARBÁCH

15.6.2018 - 30.9.2018
Výstava pozostáva z výberu maliarskej tvorby predstaviteľov rusínsko-ukrajinskéh...

BERGER

22.6.2018 - 30.9.2018
Monografický výstavný a edičný projekt premiérovo predstaví na pôde Slovenskej n...

NÁRODOPISNÁ EXPOZÍCIA V PRÍRODE - SKANZEN

Národopisná expozícia v prírode podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných...
1 2 3 4 5