OD:
DO:

Program všetkých inštitúcií OD 27.3.2018 DO 27.3.2018


Divadlo / balet

Labutie jazero

27.3.2018 19:00

Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch. Sezóna 2017 - 2018

Divadlo / opera

ČAROVNÁ FLAUTA

27.3.2018 10:30

W. A. Mozart - Opera pre rodiny s deťmi v 2 dejstvách v slovenskom jazyku.

Divadlo / opera

HOFFMANNOVE POVIEDKY

27.3.2018 19:00

Opera

Divadlo / činohra

Zdravý nemocný

27.3.2018 19:00

Najznámejšia komédia, ktorá si berie na paškál hypochondrov a liečebné šarlatánstvo! V hlavnej úlohe hry francúzskeho dramatika Molièra sa predstaví skvelý herec Karel Roden. Príďte si vy...

Divadlo / činohra

Láskavé bohyne

27.3.2018 19:00

Autor: Jonathan Littell Fiktívne memoáre príslušníka SS z druhej svetovej vojny, ktoré sa stali kultúrnou udalosťou. Príbeh Maximiliána Aueho, to je príbeh slušného človeka, ktorý sa stal...

Mier chatrčiam! Vojnu palácom!

27.3.2018 19:30

POSOL HESSENSKÉHO VIDIEKA

Výstavy / výstavy

Expozícia

od 1.1.2009 do 31.12.2019

V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť. Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a ...

Výstavy / výstavy

Stála výstava „Dejiny Rusínov na Slovensku“

od 30.12.2016 do 31.12.2018

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného života Rusínov s prostredím severovýchodného Slovenska (novodobé dejiny Rusínov, kultúra odievania, stravovania,...

Výstavy / výstavy

Reklama a obchod 1918-1948

od 18.7.2017 do 31.3.2018

Výstava chce upozorniť na fenomén reklamy ako komunikačného prostriedku medzi predávajúcima kupujúcim a upozorniť na to, že tento fenomén sa stal súčasťou každodenného života, ktorý určo...

Zidne kuharice - Textilné nápisové nástenky

od 23.9.2017 do 31.10.2018

Výstava textilných nápisových násteniek prezentuje materiál zozbieraný v rámci jednoročného etnografického terénneho výskumu v chorvátskych obciach, v ktorých žije slovenská národnostná m...
1 2 3 4 5