OD:
DO:

Program všetkých inštitúcií OD 27.6.2018 DO 27.6.2018


Divadlo / festival

Čajkovskij PRO et CONTRA

27.6.2018 19:00

Hosťovanie EIFMAN BALET / Rusko, Petrohrad /

Divadlo / činohra

Apartmán v hoteli Bristol

27.6.2018 19:00

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla

Krotká

27.6.2018 19:00

Hra, ktorá v sebe nesie originálny psychologický potenciál a silnú tému existenčného postavenia ženy a rozporuplné variácie zo všetkých stránok nerovného partnerského vzťahu.

Divadlo / činohra

Sára Salkházi

27.6.2018 19:00

činohra

Výstavy / výstavy

Expozícia

od 1.1.2009 do 31.12.2019

V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť. Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a ...

Výstavy / výstavy

Stála výstava „Dejiny Rusínov na Slovensku“

od 30.12.2016 do 31.12.2018

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného života Rusínov s prostredím severovýchodného Slovenska (novodobé dejiny Rusínov, kultúra odievania, stravovania,...

Výstavy / výstavy

AUTOM NA VÝLET, alebo iné radosti 60-tych rokov

od 23.11.2017 do 30.6.2019

Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stáva pre obyčajných občanov a rodiny čoraz reálnejšou

Klenoty z múzea

od 15.12.2017 do 28.1.2019

Profilová výstava SNM-Hudobného múzea, ktorá odkrýva hudobné bohatstvo, krásu nástrojov, nezvyčajnosť a vývoj nosičov hudby v čase. Cez vzácne pamiatky fondu múzea predstaví hudobnú kultú...

Výstavy / výstavy

Neznáme farby svetových osobností

od 20.2.2018 do 16.9.2018

Výstava vznikla v spolupráci Štátnej vedeckej knižnice v Prešove so Slovenským technickým múzeom, kaštieľ Budimír. Je výsledkom projektu „Živé knihy (slovo - obraz - zvuk)", v rámci ktoré...

Výstavy / výstavy

Concerto grosso

od 2.3.2018 do 1.7.2018

Výstava Concerto grosso (Zo súčasného slovenského výtvarného umenia) svojím tématickým rozpätím prináša pohľad na dnešok a nedávnu minulosť výtvarného umenia, ktoré 1) priamo i 2) takpove...
1 2 3 4 5