OD:
DO:

Program všetkých inštitúcií OD 31.1.2018 DO 31.1.2018


Divadlo / balet

NEMÉ TVÁRE / VÝKRIKY DO TICHA

31.1.2018 10:00

Hudobno-dramatické a tanečné dielo - príbeh šikany

Divadlo / opera

Nabucco

31.1.2018 19:00

Autor: Giuseppe Verdi, Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku.

Divadlo / opera

Grófka Marica

31.1.2018 19:00

opereta

Divadlo / činohra

MAMA MA MÁ _ _ _ _

31.1.2018 19:00

Činoherné autorské predstavenie. Päť osobných výpovedí o význame našich matiek v živote a v dnešnom svete.

Krotká

31.1.2018 19:00

Miesto konania: nová budova, Štúdio

Prorocké poznanie Chalíla Džibrána

31.1.2018 19:30

Tvoríme

Výstavy / výstavy

Expozícia

od 1.1.2009 do 31.12.2019

V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť. Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a ...

Výstavy / výstavy

Stála výstava „Dejiny Rusínov na Slovensku“

od 30.12.2016 do 31.12.2018

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného života Rusínov s prostredím severovýchodného Slovenska (novodobé dejiny Rusínov, kultúra odievania, stravovania,...

Výstavy / výstavy

Reklama a obchod 1918-1948

od 18.7.2017 do 31.3.2018

Výstava chce upozorniť na fenomén reklamy ako komunikačného prostriedku medzi predávajúcima kupujúcim a upozorniť na to, že tento fenomén sa stal súčasťou každodenného života, ktorý určo...

Zidne kuharice - Textilné nápisové nástenky

od 23.9.2017 do 31.10.2018

Výstava textilných nápisových násteniek prezentuje materiál zozbieraný v rámci jednoročného etnografického terénneho výskumu v chorvátskych obciach, v ktorých žije slovenská národnostná m...
1 2 3 4 5