OD:
DO:

Program všetkých inštitúcií OD 24.6.2018 DO 24.6.2018


Divadlo / opera

Nabucco

24.6.2018 18:00

Autor: Giuseppe Verdi, Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku.

Divadlo / opera

FALSTAFF

24.6.2018 19:00

opera

Divadlo / činohra

Nad našu silu (II.)

24.6.2018 18:00

Miesto konania: nová budova, Štúdio

Vojna a mier

24.6.2018 18:00

Miesto konania: nová budova, Sála činohry

Koncerty / vážna / komorná hudba

Karol Daniš, husle (SK) – Magdaléna Ondičová, kla...

24.6.2018 10:30

Koná sa v rámci Nedeľného matiné v Mirbachovom paláci. Cyklus komorných koncertov so zameraním na uvádzanie mladých talentovaných umelcov, renomovaných interpretov a pôvodnej slovenskej t...

Výstavy / iné

Berger

od 22.6.2018 do 30.9.2018

Monografický výstavný a edičný projekt premiérovo predstaví na pôde Slovenskej národnej galérie tvorbu akad. mal. Jána Bergera (*1944). Na domácej scéne zastupuje autor zdanlivo tradicion...

Výstavy / výstavy

Expozícia

od 1.1.2009 do 31.12.2019

V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť. Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a ...

Výstavy / výstavy

Stála výstava „Dejiny Rusínov na Slovensku“

od 30.12.2016 do 31.12.2018

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného života Rusínov s prostredím severovýchodného Slovenska (novodobé dejiny Rusínov, kultúra odievania, stravovania,...

Výstavy / výstavy

AUTOM NA VÝLET, alebo iné radosti 60-tych rokov

od 23.11.2017 do 30.6.2019

Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stáva pre obyčajných občanov a rodiny čoraz reálnejšou

Klenoty z múzea

od 15.12.2017 do 28.1.2019

Profilová výstava SNM-Hudobného múzea, ktorá odkrýva hudobné bohatstvo, krásu nástrojov, nezvyčajnosť a vývoj nosičov hudby v čase. Cez vzácne pamiatky fondu múzea predstaví hudobnú kultú...
1 2 3 4 5