OD:
DO:

Program všetkých inštitúcií OD 25.6.2018 DO 25.6.2018


Divadlo / muzikál

FRIDA

25.6.2018 19:00

FRIDA Maľovať a milovať je muzikál s pôvodnou tvorbou hudobného skladateľa Rudolfa Geriho a spisovateľa, autora libreta a textov piesní Daniela Heviera, v réžii Karola Vosátka.

Výstavy / iné

Berger

od 22.6.2018 do 30.9.2018

Monografický výstavný a edičný projekt premiérovo predstaví na pôde Slovenskej národnej galérie tvorbu akad. mal. Jána Bergera (*1944). Na domácej scéne zastupuje autor zdanlivo tradicion...

Výstavy / výstavy

Expozícia

od 1.1.2009 do 31.12.2019

V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť. Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a ...

Výstavy / výstavy

Stála výstava „Dejiny Rusínov na Slovensku“

od 30.12.2016 do 31.12.2018

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného života Rusínov s prostredím severovýchodného Slovenska (novodobé dejiny Rusínov, kultúra odievania, stravovania,...

Výstavy / výstavy

AUTOM NA VÝLET, alebo iné radosti 60-tych rokov

od 23.11.2017 do 30.6.2019

Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stáva pre obyčajných občanov a rodiny čoraz reálnejšou

Klenoty z múzea

od 15.12.2017 do 28.1.2019

Profilová výstava SNM-Hudobného múzea, ktorá odkrýva hudobné bohatstvo, krásu nástrojov, nezvyčajnosť a vývoj nosičov hudby v čase. Cez vzácne pamiatky fondu múzea predstaví hudobnú kultú...

Výstavy / výstavy

Neznáme farby svetových osobností

od 20.2.2018 do 16.9.2018

Výstava vznikla v spolupráci Štátnej vedeckej knižnice v Prešove so Slovenským technickým múzeom, kaštieľ Budimír. Je výsledkom projektu „Živé knihy (slovo - obraz - zvuk)", v rámci ktoré...

Výstavy / výstavy

Concerto grosso

od 2.3.2018 do 1.7.2018

Výstava Concerto grosso (Zo súčasného slovenského výtvarného umenia) svojím tématickým rozpätím prináša pohľad na dnešok a nedávnu minulosť výtvarného umenia, ktoré 1) priamo i 2) takpove...

Majstri svojho remesla I.

od 6.3.2018 do 27.6.2018

Ústredie ľudovej umeleckej výroby sprístupní od 6. 3. 2018 v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici výstavu Majstri svojho remesla I. Návštevníkom predstaví tvorbu prvých troch tale...

Výstavy / výstavy

Drevorezby Ikon Jaroslava Popovca

od 29.5.2018 do 29.6.2018

SNM - Múzeum rusínskej kultúry pripravilo výstavu drevorezieb Ikon Jaroslava Popovca, ktorá návštevníkom ponúka spektrum sakrálnych motívov - ikon svätcov, Ježiša, Bohorodičky, anjelov, A...
1 2 3 4 5