K3 - KLAVÍRNY RECITÁL ROBERT BÍLÝ

07.02.2023  ut  K3  13€  Malá sála SF, 19.00h

Robert Bílý, klavír

(víťaz 10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J.N. Hummela)

 

Pierre Boulez   Douze Notations
Claude Debussy     Odblesky na vode z cyklu Obrazy, 1. diel
Henri Dutilleux    Sonáta pre klavír
Franz Liszt     Sonáta pre klavír h mol, S. 178
Fryderyk Chopin   Scherzo č. 2 b mol, op. 31

 

Poetika tónov klavíra - umenie vyčariť rôznorodé obrazy, deje, umenie zachytiť atmosféru dňa, krajiny či situácie. Od svojho vytvorenia zlákal klavír svojim širokým tónovým rozsahom mnohých skladateľov. Niektorí ním ostali natoľko fascinovaní, že naň upriamili skoro celú svoju skladateľskú pozornosť, čo je prípad Fryderyka Chopina. Kvantita kompozícii pre klavír v zozname diel skladateľov často súvisí s ich hráčskou aktivitou a kariérou. Nespočetné množstvo transkripcií a sólových skladieb napísal klavírny virtuóz Franz Liszt. Maľovať hudbou, nájsť zhluky akordov a vytvoriť melódie, ktoré by vedeli rozhýbať zmysly poslucháča, to bolo cieľom francúzskeho majstra Claudea Debussyho. V porovnaní s Lisztom, Chopinom a Debussym sú kompozície pre klavír len zlomkom tvorby Henriho Dutilleuxa. Jeho jediná klavírna sonáta sa však stala obľúbeným a ceneným kusom a hovorí sa o nej ako o jednej z najlepších povojnových sonát. Po prvý raz sa predstaví v sólovom recitály publiku v Redute víťaz 10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela Robert Bílý, študent Pavla Gillilova na salzburgskom Mozarteu.

K3 - KLAVÍRNY RECITÁL ROBERT BÍLÝ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

POKLADNICA Slovenskej filharmónie otvorená

po - pia: 12.00 - 18.00 a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania