M. BALÁŽ: DOMOV

Hlavný hrdina sa chce po rokoch gastarbeitrovského exilu v Írsku vrátiť domov. K excentrickým rodičom, milovaným i nenávideným súrodencom, k starému pachu otcovej dielne, maminým obrovským krajíčkom chleba, ale aj večným slovným i fyzickým naťahovačkám jeho brata so sestrou, ktorých bol odjakživa rozhodcom.

Premiéra: 13.4.2022

"Kde domov můj, kde domov můj?" spieva sa v populárnej českej pesničke. Problém domova, toho, kde leží, ako sa tam veci majú a čo vlastne to slovo a to miesto pre nás znamená, zrejme trápil ľudstvo odpradávna. Azda od dôb, kedy prestalo v tlupe putovať pravekými planinami v honbe za potravou, ale osídlilo prvú útulnejšie vyzerajúcu jaskyňu. Odpovedí na pálčivú otázku z úvodu českej hymny je viacero, iba jedna správna však neexistuje. A dokonca možno neexistuje žiadna správna...


Inscenácia DOMOV nechce odpovedať na veľké, básnické, rétorické a filozofické otázky. Nie. To nie je vôbec sexy. Mať odpovede na všetko je dnes trendom, ktorý však nechceme nasledovať. Inscenácia DOMOV sa spolu s hlavným hrdinom chce jednoducho vrátiť po rokoch gastarbeitrovského exilu v Írsku naspäť domov, k excentrickým rodičom, milovaným i nenávideným súrodencom, k starému pachu otcovej dielne, maminým extrémne veľkým krajčekom chleba s domácimi paradajkami, večným slovným i fyzickým naťahovačkám prostredného brata s najmladšou sestrou, ktorých musel a stále musí byť nielen nemým svedkom, ale aj slepým a hluchým rozhodcom. A k starým láskam, ktoré môže byť opäť novými, k rôznym výčitkám, zaprášeným kobercom, nedokončeným konverzáciám, smiešnym rituálom a domácim pirohom. Staňte sa na jeden večer súčasťou obyčajného domova neobyčajnej rodiny. Asi sa nedozviete, "kde domov váš" a čo to vlastne ten Domov je, ale možno aspoň na chvíľu pocítite, ako môže jedna z odpovedí na úvodnú otázku vyzerať. A popri tom sa určite dobre zabavíte.

Námet: Adriana Totiková, Michal Baláž

Réžia a kostýmy: Adriana Totiková

Autor hry a dramaturgia: Michal Baláž

Pohybová spolupráca: Elena Spaskov

Výtvarná spolupráca: HAPACA STUDIO

Hudba: Martin Husovský

Účinkujú:

Syn 1: Michal Režný

Syn 2: Michal Jánoš

Dcéra: Elena Spaskov/ Kristína Sviteková

Mama: Judita Hansman

Otec: Peter Trník

 

M. BALÁŽ: DOMOV

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Štúdio 12

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava


Otváracie hodiny

Začiatok predstavení je o 19.00 hod., pokiaľ nie je uvedený iný čas.
Hodinu pred každým predstavením si môžu prísť študenti zakúpiť zľavnené vstupenky (pokiaľ nie je dané predstavenie už vypredané).