TADEUSZ SŁOBODZIANEK: NAŠA TRIEDA (GENS UNA SUMUS)

Na pozadí reálnych historických udalostí sú tu zachytené poľsko-židovské vzťahy spolužiakov jednej triedy, a to pred, počas a po vojne. Pravdepodobne najzávažnejšou udalosťou, ktorá otrasie vzťahmi kolektívu a rozdelí ho na dva samostatné tábory, sa v príbehu hry stáva pogrom spáchaný zo strany Poliakov na Židov - zo strany vlastných rovesníkov. 


Aj napriek svojej výnimočnosti sa súčasná poľská dráma na slovenskej divadelnej scéne doposiaľ dostatočne neadaptovala a slovenskí inscenátori ju uvádzajú iba sporadicky. Za zmienku možno spomenúť niekoľko inscenácií hier Janusza Głowackého alebo Doroty Masłowskej. Ďalším popredným poľským dramatikom (a zároveň divadelným režisérom a vedúcou osobnosťou Szkoły Laboratorium dramatu) je aj Tadeusz Słobodzianek. V rámci svojej dramatickej tvorby sa sústreďuje predovšetkým na témy späté s históriou poľského národa (napr. Prorok Iľja pojednáva o osobe negramotného roľníka bieloruského pôvodu Eliasza Klimowicza, ktorý sa v minulom storočí sám považoval za mesiáša). Omnoho kontroverznejšiu tému však Słobodzianek reflektuje v hre Naša trieda (2008).

Poslucháči tretieho ročníka bakalárskeho stupňa Katedry herectva FDU AU, pod režijným vedením prof. Mgr. Ljuboslava Majeru, si kladú zásadné otázky: „Kto má pravdu, a kto nie? Má každý vlastnú pravdu? A je to v poriadku?" Javiskové spracovanie Słobodziankovej hry poukazuje na stále prítomnú neochotu zmeniť naučený (spoločenskými normami formovaný) stereotyp vnímania a akceptovania rozdielností a odmietania tolerovať ich.

Upozornenie:
V inscenácii sa používajú expresívne výrazy.

„Tvoje oko sa nezľutuje: život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku a noha za nohu!" (5Moj 19, 1-21)

Bulletin zostavili: prof. Mgr. Ljuboslav Majera, Jaroslav Voľanský
Autor: Tadeusz Słobodzianek
Preklad: Tomáš Horváth
Názov inscenácie: Naša trieda
Podtitul inscenácie: Gens una sumus

Realizačný tím:
Réžia, úprava, scénický dizajn a výber hudby: prof. Mgr. Ljuboslav Majera
Asistent réžie: Jaroslav Voľanský (1. ročník Mgr. stupňa KDRT)
Pedagogické vedenie: doc. Jan Přeučil, Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., Mgr. art. Matúš Hollý
Technická spolupráca: Marián Vereš, Jozef Mituch, Martin Matouš, Zlatica Sebelleiová
Produkcia: Mgr. art. Jana Ovšonková

Obsadenie: (3. ročník Bc. stupňa KH)
Dora - Jana Kleinová
Zocha - Lucia Ščecinová
Ráchel, Marianna - Janka Balková, Andrea Süttöová
Jakub Kac - Samuel Teicher
Rysiek - Andrej Bílik / Lukáš Kečkeš
Menachem - Lukáš Frankovič
Zygmunt - Kevin Ivanko
Heniek - Henrich Pittner
Vladek - Filip Brišák
Abram - Richard Galdun

Premiéra: 23. a 24. júna 2021 o 18:30 vo Veľkom štúdiu Divadla Akadémie umení v Banskej Bystrici

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Štúdio 12

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava


Otváracie hodiny

Začiatok predstavení je o 19.00 hod., pokiaľ nie je uvedený iný čas.
Hodinu pred každým predstavením si môžu prísť študenti zakúpiť zľavnené vstupenky (pokiaľ nie je dané predstavenie už vypredané).