M - FILHARMÓNIA X ART & TECH DAYS

PREDAJ POZASTAVENÝ. Koncert v režime KZ (kompletne zaočkovaní). Štátna filharmónia Košice, Marián LEJAVA - dirigent, Boris VITÁZEK - projekcia. Koncert je súčasťou festivalu súčasného umenia ARS NOVA a festivalu Art & Tech Days, v spolupráci s Creative Industry Košice.  

Dĺžka predstavenia: 1:30

Program:
Arnold Schoenberg : „Farben" from 5 orchestral pieces, op. 16.
György Ligeti: Melodien.
Charles Ives: The Unanswered Question.
Marián Lejava: Birds and Fishes (svetová premiéra).
Pascal Manous: Banshee (premiéra).
Anna Thorvaldsdottir: Metacosmos (slovenská premiéra).

M - FILHARMÓNIA X ART & TECH DAYS

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 10.00 - 12.00 hod. a 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 103

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.