PROSLOV : PREDSTAVENIE ZRUŠENÉ !!!

Predstavenie v režime : Kompletne zaočkovaní. Vstupné vraciame len v prípade zrušeného predstavenia. Organizátor podujatia : OZ Forsa,Alžbetina 22,Košice. Vstupenky na predstavenie sa dajú zakúpiť v pokladni ŠDKE len v hotovosti, cena vstupenky : 25.- Eur

Dĺžka predstavenia: 60 min.

Odkazy: web stránka podujatia

Pohy­bo­vý one woman stand-up Anny Polívkové.Je mož­né najít slo­va odha­lu­jí­cí tajem­ství vesmí­ru, zázrak stvo­ře­ní, smy­sl života?
Poku­si­la se o to...
Chtě­la by říct všech­no... Změ­nit svět... Zachrá­nit lid­stvo... Poda­ří se jí to?

Insce­na­ce vznik­la v kopro­duk­ci s diva­dlem La Fabrika.

 

PROSLOV : PREDSTAVENIE ZRUŠENÉ !!!

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Denná pokladňa

Hlavná 58, 04277 Košice
infolinka: 055/ 2452269
email: sales@sdke.sk

Otváracie hodiny

DENNÁ POKLADŇA  OTVORENÁ : Pondelok - Piatok v čase od 9.00 hod.- do 12.30 hod. /  od 13.00 hod. do 17.30 hod. ako aj hodinu pred začiatkom predstavenia. 


/ VOP - Všeobecné obchodné podmieky platné od 4.9.2020/ - http://www.sdke.sk/sk/vseobecne-obchodne-podmienky

Storno vstupeniek uznávame len v prípade zrušenia alebo zmeny podujatia.

-------------------------------------------------------------------

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Inštitúcia prijíma poukážky DOXX , Edenred , UP Slovensko