BABORAK ENSEMBLE

Nedeľa 03.10.2021 16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie      OTP

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: OTP - očkovaní - testovaní - po prekonaní COVID-19

 

Baborak Ensemble
Radek Baborák
    lesný roh
Milan Al-Ashab    husle
Martina Bačová     husle
Karel Untermüller    viola
Hana Baboráková    violončelo


Wolfgang Amadeus Mozart      Hornové kvinteto Es dur KV 407
Leone Sinigaglia     Romanca pre lesný roh a sláčikové kvarteto op. 3
Jean Sibelius      Käyrätorvi, hornové kvinteto g mol (upr. R. Baborák)
Johannes Brahms       Sláčikové kvarteto G dur č. 2, op. 111
(pre hornové kvinteto upr. A. Aslamas a R. Baborák)Baborak Ensemble založil hornista a dirigent Radek Baborák v roku 2001.Umelec patrí medzi najvýznamnejších interpretov v hre na lesný roh súčasnosti. Jeho meno s úctou vyslovujú vrcholní svetoví dirigenti, s ktorými ako orchestrálny hráč účinkoval. Baborák istý čas pôsobil ako sólohornista Bostonského filharmonického orchestra a legendárny Seiji Ozawa, bývalý šéfdirigent telesa, mu v knihe rozhovorov o hudbe s prozaikom Haruki Murakamim adresoval slová najvyššieho uznania. Umelec sa popri dráhe inštrumentalistu už dlhší čas venuje aj dirigovaniu a najnovšie zameral svoju pozornosť aj na aranžovanie známych i menej známych diel pre komorný súbor s účasťou lesného rohu. Vrcholom koncertného programu bude známe sláčikové kvinteto G dur Johannesa Brahmsa, ktoré zaznie v novom, dozaista atraktívnom zvukovom háve.
Baborak Ensemble od svojho vzniku zaznamenal pozoruhodné úspechy na domácej scéne i v zahraničí; napríklad jeden z posledných projektov Orquestrina, zaznamenaný aj na CD uviedli do života vo vypredanej koncertnej sieni Berlínskej filharmónie.

BABORAK ENSEMBLE

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Vrátenie vstupného za zrušené koncerty je možné najneskôr do 13 mesiacov od termínu zrušeného koncertu.


Vstupenky môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

• Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie (výpis z internetbankingu), v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

 

If the tickets were purchased online through the Portal Navstevnik.sk, you can request for a refund as follows:

 

• Directly at the Slovak Philarmonic Ticket Office presenting tickets printed.
• By e-mail at vstupenky.bhs@filharmonia.sk

 

Refund requests must be accompanied by tickets, preferably in PDF form along with the transaction detail confirmation - from internetbanking, clearly indicating the amount, date and account number of the payer (the whole IBAN, BIC/SWIFT code).

 

The payment will be transferred to your account number provided.


Refund of the entrance fee for canceled concerts is possible no later than 13 months from the date of the canceled concert.

 

 

Otváracie hodiny pokladnice:

Pondelok           09.00-14.00
Utorok - Piatok  13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu


 

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.