SYMF. ORCH. FREIXENET HUD. AKADÉMIE KRÁĽOVNEJ SOFIE

Sobota 09.10.2021 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie      KZ

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: KZ - kompletne zaočkovaní

 

Mládežnícky symfonický orchester kráľovnej Sofie, Madrid
Andrés Orosco-Estrada,
dirigent
Arabella Steinbacher, husle

 

Isaac Albéniz       Prístav zo suity Iberia, orchestrácia Fernández Arbós
Sergej Prokofiev     Koncert pre husle a orch. č. 1 D dur, op. 19
Antonín Dvořák        Symfónia č. 8 G dur, op. 88

 

Štyri cykly klavírnej suity Iberia Isaaca Albéniza patria medzi diela španielskej hudobnej literatúry z prvej dekády minulého storočia, ktoré úchvatným spôsobom spodobujú genia loci pyrenejského polostrova. Inšpiráciou skladby El Puerto / Prístav bolo andalúzske „mesto 1000 palácov" v blízkosti Cádizu. Prokofievov 1. husľový koncert vznikol v roku 1917, teda ešte pred skladateľovým odchodom do západnej Európy, no jeho premiéra sa uskutočnila až v Paríži v roku 1923. Symfónia č. 8 G dur patrí medzi Dvořákove najpopulárnejšie diela; autor ho napísal (premiéra 1890) ako výraz vďaky za zvolenie za člena Českej akadémie vied, literatúry a umení.
S takýmto programom sa vybral na turné univerzitný orchester mladých z Vysokej hudobnej školy v Madride. Určite prinesie energiu, entuziazmus a esprit, vlastnosti charakteristické pre Kolumbijčana etablovaného vo Viedni - Andrésa Orozco-Estradu, ktorý je titulárnym dirigentom orchestra. Svoju precíznosť a výbušnosť priniesol Orozco-Estrada na BHS 2019, keď dirigoval Viedenských filharmonikov. Povzbudením pre mladých bude aj hosťovanie nemeckej huslistky Arabelly Steinbacher, v interpretácii ktorej ... „sú vyvážené lyrika a oheň, skvelá technika s nádhernou, pestrou paletou farieb" (New York Times).

SYMF. ORCH. FREIXENET HUD. AKADÉMIE KRÁĽOVNEJ SOFIE

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Vrátenie vstupného za zrušené koncerty je možné najneskôr do 13 mesiacov od termínu zrušeného koncertu.


Vstupenky môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

• Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie (výpis z internetbankingu), v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

 

If the tickets were purchased online through the Portal Navstevnik.sk, you can request for a refund as follows:

 

• Directly at the Slovak Philarmonic Ticket Office presenting tickets printed.
• By e-mail at vstupenky.bhs@filharmonia.sk

 

Refund requests must be accompanied by tickets, preferably in PDF form along with the transaction detail confirmation - from internetbanking, clearly indicating the amount, date and account number of the payer (the whole IBAN, BIC/SWIFT code).

 

The payment will be transferred to your account number provided.


Refund of the entrance fee for canceled concerts is possible no later than 13 months from the date of the canceled concert.

 

 

Otváracie hodiny pokladnice:

Pondelok           09.00-14.00
Utorok - Piatok  13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu


 

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.