ŠKO ŽILINA - LÚČNICA OLIVER DOHNÁNYI

Streda 06.10.2021 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie     OTP

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: OTP - očkovaní - testovaní - po prekonaní COVID-19

 

Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Oliver Dohnányi
,   dirigent
Elena Matušová,    zbormajsterka
Zuzana Weiserová,     soprán
Štefan Kocán, bas   Ján Slávik,   violončelo    Štefan Bučko, recitácia

 

Mirko Krajči     Modlitby a uspávanky pre soprán, zbor a komorný súbor na verše Milana Rúfusa a ľudové texty    premiéra
Antonín Dvořák      Česká suita D dur, op. 39
Egon Krák     Hviezd nežný svit pre barytón, recitátora a orchester
na verše P. O. Hviezdoslava venované 100. výročiu úmrtia básnika    premiéra

 

ŠKO ŽILINA - LÚČNICA             OLIVER DOHNÁNYI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Vrátenie vstupného za zrušené koncerty je možné najneskôr do 13 mesiacov od termínu zrušeného koncertu.


Vstupenky môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

• Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie (výpis z internetbankingu), v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

 

If the tickets were purchased online through the Portal Navstevnik.sk, you can request for a refund as follows:

 

• Directly at the Slovak Philarmonic Ticket Office presenting tickets printed.
• By e-mail at vstupenky.bhs@filharmonia.sk

 

Refund requests must be accompanied by tickets, preferably in PDF form along with the transaction detail confirmation - from internetbanking, clearly indicating the amount, date and account number of the payer (the whole IBAN, BIC/SWIFT code).

 

The payment will be transferred to your account number provided.


Refund of the entrance fee for canceled concerts is possible no later than 13 months from the date of the canceled concert.

 

 

Otváracie hodiny pokladnice:

Pondelok           09.00-14.00
Utorok - Piatok  13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu


 

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.