SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER EWALD DANEL

Piatok 01.10.2021 19.30 Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie      OTP

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: OTP - očkovaní - testovaní - po prekonaní COVID-19

 

Slovenský komorný orchester


Ewald Danel,  umelecký vedúci
Andrea Vizvári,  soprán

 

Ladislav Kupkovič      Cantica slovaca
Béla Bartók     Deťom, úpravy slovenských a maďarských ľudových piesní
(orchestrácia Leo Weiner)
Roman Berger     Pesničky zo Zaolžia
Wojciech Kilar     Orawa
Vítězslav Novák      Slovenské spevy (pre sláčikový orchester upravil Ewald Danel), výber
Ilja Zeljenka     Musica slovaca, skladba pre husle a sláčikový orchester
na ľudové piesne z Čičmian

 

Festivalové vystúpenie Slovenského komorného orchestra charakterizuje tento rok uvážená dramaturgia zostavená z kvalitných úprav ľudových piesní medzinárodnej proveniencie z pera slovenských skladateľov a tvorcov z okolitých krajín. Aj takto, hudbou, si na BHS symbolicky pripomenieme 30 rokov V4. Koncert zdobí premiéra diela Petra Machajdíka, v ktorej sa predstavia špičkové interpretky svojho nástroja - najlepšia česká a najlepšia slovenská harfistka. Nebude chýbať obľúbená Musica slovaca Ilju Zeljenku, ktorá poslucháčov fascinuje už bezmála 50 rokov.

 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER           EWALD DANEL

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Vrátenie vstupného za zrušené koncerty je možné najneskôr do 13 mesiacov od termínu zrušeného koncertu.


Vstupenky môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

• Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie (výpis z internetbankingu), v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

 

If the tickets were purchased online through the Portal Navstevnik.sk, you can request for a refund as follows:

 

• Directly at the Slovak Philarmonic Ticket Office presenting tickets printed.
• By e-mail at vstupenky.bhs@filharmonia.sk

 

Refund requests must be accompanied by tickets, preferably in PDF form along with the transaction detail confirmation - from internetbanking, clearly indicating the amount, date and account number of the payer (the whole IBAN, BIC/SWIFT code).

 

The payment will be transferred to your account number provided.


Refund of the entrance fee for canceled concerts is possible no later than 13 months from the date of the canceled concert.

 

 

Otváracie hodiny pokladnice:

Pondelok           09.00-14.00
Utorok - Piatok  13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu


 

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.