KOMORNÝ KONCERT Z DIEL SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

Sobota 25.09.2021 16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie     OTP

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: OTP - očkovaní - testovaní - po prekonaní COVID-19

 

Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje


Ladislav Fančovič, saxofón
Jozef Eliáš, klarinet
Albert Hrubovčák, trombón
Tomáš Nemec, klavír
Albrecht Trio
Matúš Veľas, hoboj / Jozef Eliáš, klarinet / Peter Kajan, fagot

 

Jevgenij Iršai      Monológ pre barytónový saxofón      koncertná premiéra
Peter Zagar      Intermezzo pre klarinet a klavír
Jozef Podprocký     Divertimento pre hoboj, klarinet a fagot op. 45
Milan Novák      Hudba pre trombón a klavír
Jevgenij Iršai       Siluety pre klarinet in B a barytónový saxofón   koncertná premiéra
Juraj Hatrík     Due movimenti per tre

 

Komorná tvorba pre dychové nástroje má v domácej hudobnej spisbe dlhú a neobyčajne plodnú tradíciu. Popri sólových skladbách sa skladatelia našej hudobnej moderny (Moyzes, Suchoň, Cikker, Kardoš, Jurovský, Holoubek) s veľkým zanietením venovali žánru dychového kvinteta. Príležitosť predviesť svoje interpretačné majstrovstvo budú mať vedúci hráči dychovej sekcie Slovenskej filharmónie. Skvelý klavirista Ladislav Fančovič sa zasa predstaví v novej polohe koncertného saxofonistu v premiére dvojice skladieb Jevgenija Iršaia, ktorých vznik podnietil.
Súbor ALBRECHT TRIO založili poprední reprezentanti slovenského interpretačného umenia, ktorí dlhoročne pôsobia ako prví hráči dychových sekcií v orchestri Slovenská filharmónia. Impulzom k vzniku ansámblu bolo spoločné vystúpenie na pôde SF v júni 2020, kedy sa na koncertnom pódiu po prvý raz zišli ako komorné teleso. Súbor chce napomôcť k šíreniu odkazu dvoch veľkých osobností hudobnej Bratislavy: dirigenta, skladateľa a pedagóga Alexandra Albrechta (1885 - 1958) a muzikológa, hudobníka a pedagóga Jána Albrechta (1919 - 1996). Zameriava sa na popularizáciu tvorby významných skladateľov bratislavskej a slovenskej proveniencie, ako aj na interpretáciu diel významných reprezentantov svetovej hudby.

KOMORNÝ KONCERT Z DIEL SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

OZNAM!!

 

Vážení návštevníci koncertov BHS,

s poľutovaním oznamujeme, že koncert 2.10. rušíme.
Medzi členmi Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu sa vyskytol COVID-19 a teleso je v karanténe.

Vstupenky môžete v pokladnici vrátiť alebo vybrať si niektory iný koncert z programu 56. ročníka BHS.

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné komplikácie.

Manažment BHS

****

Dear visitors of the Bratislava Music Festival,

We are sorry to inform you that the concert on 2.10. is canceled.

You can return the tickets at the box office or choose another concert from the program of the 56th Bratislava Music Festival.

We apologize for any inconvenience.

BHS management


Vstupenky môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

• Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie (výpis z internetbankingu), v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

 

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: vybrané koncerty KZ - kompletne zaočkovaní OTP - očkovaní-testovaní-po prekonaní COVID-19

 

Otváracie hodiny pokladnice:

Pondelok           09.00-14.00
Utorok - Piatok  13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu


 

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.