M - KONCERT V RÁMCI PROJEKTU EUROPEAN MUSIC GALLERY FESTIVAL

Účinkujúci: Michal Slamka - husle, Aischa Gündisch - husle, Šimon Truszka - viola, Rastislav Huba - violončelo, Katarína Slavkovská - flauta.Koncert organizovaný v spolupráci s Hudobným centrom ako národným partnerom EUYO (European Union Youth Orchestra).

Dĺžka predstavenia: 1:00

Program:
Jessie Montgomery (1981): Strum pre sláčikové kvarteto,
Frico Kafenda (1883 - 1963): Sláčikové kvarteto G dur,
Joan Tower (1938): Rising pre flautu a sláčikové kvarteto.

M - KONCERT V RÁMCI PROJEKTU EUROPEAN MUSIC GALLERY FESTIVAL

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 10.00 - 12.00 hod. a 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 103

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.