RECITÁL SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ

Pondelok  28.09.2020  19.30  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Recitál Slávka Zámečníková, soprán
Matthias Samuil, klavír


piesne Franza Liszta, Richarda Straussa, Sergeja Rachmaninova, Nikolaja Rimského-Korsakova a Piotra Iľjiča Čajkovského
a árie z opier Wolfganga Amadea Mozarta, Gaetana Donizettiho a Giuseppe Verdiho


Spevácku dráhu mladej sopranistky Slávky Zámečníkovej odštartovalo víťazstvo na dvoch medzinárodných vokálnych súťažiach - Antonína Dvořáka v roku 2016 v Karlových Varoch a o rok neskôr na 22. ročníku súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského.
Neskôr jej kariéra nabrala závratné tempo - v krátkom časovom období absolvovala vystúpenia v berlínskej Štátnej opere pod taktovkou Zubina Mehtu, spievala v hamburskej Elbphilharmonie pod vedením Simona Rattla a účinkovala na významných nemeckých hudobných festivaloch. Dnes patrí medzi najväčšie talenty európskeho vokálneho umenia. Od septembra 2020 sa stáva členkou operného súboru viedenskej Štátnej opery. Na BHS sa predstaví recitálom zostaveným z diel piesňovej tvorby obdobia romantizmu i známymi opernými áriami.

 

RECITÁL SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

OZNAM

Vážení návštevníci,

vzhľadom na najnovšie opatrenia ÚVZ SR a regionálneho ÚVZ Bratislava, ktoré vstúpili do platnosti v nedeľu 6. septembra 2020, bola Slovenská filharmónia, ako hlavný organizátor Bratislavských hudobných slávnosti, nútená festival tento rok zrušiť.


Slovenská filharmónia ponúkne publiku z festivalového programu 5 komorných koncertov:
Recitál Slávky Zámečníkovej / 28.9.
Slovenský komorný orchester /1.10.
Komorný koncert Nesmrteľná milenka /2.10.
Moyzesovo kvarteto / 3.10.
Quasars Ensemble / 9.10.

Operný recitál Edity Gruberovej / 10.10.

Vstupenky zakúpené na zrušené koncerty BHS je možné vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie.
V prípade, že ste si vstupenky zakúpili prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môžete požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:
Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami


Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.


K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.


Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia

****

Dear Visitors,

following The Public Health Authority of the Slovak Republic COVID-19 measures, which have taken place from Sunday September 6th 2020,
Bratislava Music Festival has been CANCELED this Year.

Slovak Philharmonic offers audience to visit 5 Chamber Concerts:
Slávka Zámečníková Recital / September 28th 2020
Slovak Chamber Orchestra / October 1st 2020
Chamber Concert Immortal Beloved / October 2nd 2020
Moyzes Quartet / October 3rd 2020
Quasars Ensemble / October 9th 2020

Edita Gruberová Opera Gala / October 10th 2020

 

Please visit The Slovak Philharmonic Ticket Office to refund tickets purchased.

If you have purchased tickets through the Návštěvník.sk portal, you can request a refund as follows:
Directly at the SF tickets office with printed tickets


By e-mail at the address vstupenky.bhs@filharmonia.sk.


Refund request must be accompanied with tickets, preferably in PDF format. It is also necessary to document the details of the transaction (from internetbanking), which clearly states the amount, date and account number of the payer (the entire IBAN with SWIFT / BIC code). Payment will be transferred to the specified account number.

Thank You for Your understanding.

-------------------------------------------------------------

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.