ZUZANA ŠEBESTOVÁ SPEV A STANISLAV ŠURIN ORGAN

ORGANOVÉ DNI V PIEŠŤANOCH 2020 XXI. ročník medzinárodného organového festivalu ZUZANA ŠEBESTOVÁ, spev STANISLAV ŠURIN, organ / klavír

Program :
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Prelúdium a fúga Es dur, BWV 552

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
Haec est regina virginum

Petr Eben (1929 - 2007)
Improvizácia na slovenskú duchovnú pieseň „Matka božia trnavská" Chorál (M. Schneider-Trmavský)
Improvizácia

Stanislav Šurin (*1971)
O salutaris hostia (2020)

Marco Enrico Bossi (1861 - 1925)
Chant du soir

Stanislav Šurin (*1971)
Il pleure dans mon cœur (P. Verlaine / Romances sans paroles)
Chanson d´automne (P. Verlaine / Poèmes saturniens)
Le Pont Mirabeau (G. Apollinaire / Alccols)

Massimo Nosetti (1960 - 2013)
Variácie na japonskú ľudovú pieseň - Sakura
(sakura - čerešňa)

 

 ZUZANA ŠEBESTOVÁ SPEV A STANISLAV ŠURIN ORGAN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Domu umenia

921 01 Piešťany


Otváracie hodiny

Pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h a hodinu pred predstavením