STAVITEĽ MÚZEÍ MICHAL MILAN HARMINC

21.11.2019 - 17.1.2021

„Bol predovšetkým prispôsobivým eklektikom s pozoruhodne pružnou reakciou na dobovo aktuálne trendy. Aj preto v jeho diele nachádzame zaujímavú reflexiu dedičstva historických slohov a podnetov moderny i funkcionalizmu zároveň. Napriek tomu dlho ostával nepoznaný a nedocenený, doma i v zahraničí."

Trvanie výstavy od – do: 21.11.2019 - 17.1.2021

Odkazy: web stránka podujatia

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc (7. október 1869 - 5. august 1964)
V tomto roku si pripomíname 150. výročie narodenia a 55. výročie úmrtia tohto významného slovenského staviteľa a architekta prvej polovice 20. storočia. Zrealizoval vyše 300 stavieb (obytné, sakrálne, verejné či priemyselné budovy) po celom Slovensku, ale aj v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku či na Ukrajine. Jeho tvorba prechádzala od eklekticizmu konca 19. storočia, cez secesiu až po modernu a funkcionalizmus 20. storočia. Počas tohto obdobia vytvoril Michal M. Harminc svoj vlastný architektonický rukopis. V dejinách Slovenského národného múzea zastáva natrvalo významné miesto ako autor a staviteľ troch jeho účelových budov v Martine a Bratislave. Zaraďujú sa k prelomovým dielam Harmincovej staviteľskej kariéry. Každá budova reprezentuje jednu etapu jeho tvorby. Prešiel od napodobňovania historických štýlov - neoklasicizmus (Múzeum v Turčianskom Sv. Martine, 1905 - 1908) cez monumentálnu modernu (Zemedelské múzeum v Bratislave, 1925 - 1928) až po funkcionalizmus (Slovenské národné múzeum v Turčianskom Sv. Martine, 1929 - 1932). Všetky tri budovy sú národnými kultúrnymi pamiatkami.

 

 

STAVITEĽ MÚZEÍ MICHAL MILAN HARMINC
Dátumy podujatí
21.11.2019 štvrtok 9:00 hod. Pridať do kalendára