DARY KARPÁT

Výstava zbierkových predmetov fondov SNM-MUK.

Trvanie výstavy od – do: 9.12.2019 - 29.2.2020

Vernisáž: 9.12.2019 o 12.30 h

Kurátor výstavy: Mgr. Miriam Božiková, PhDr. Iveta Vasilenková

Žáner: národopis

Historicky podmienené prostredie utvorilo špecifický priestor, v ktorom sa rozvinula kultúrna entita ovplyvnená materiálnymi, prírodnými, sociálnymi podmienkami s bohatým dedičstvom zvykov a tradícií.
Výstava Dary Karpát prezentuje svetové kultúrne dedičstvo stáročiami uchovávané, ďalším generáciám odovzdávané v podobe 22 detailne prepracovaných miniatúr drevených sakrálnych stavieb od Ladislava Cidyla z Bardejova, v symbióze s najkrajšími sviatkami roka - narodením Ježiša Krista, na ktoré nadväzuje umelecká drevorezba figurálnej kompozície prenosných betlehemov Andreja Gavulu (1940) z Čabín.
Originálna architektúra, osobité výtvarné riešenie, majstrovská rezbárska zručnosť pôvab, prostá krása a duchovná kultúra formovali jedinečný genius loci podnecujúci v človeku pokoru a úctu vzdávať hold majstrovstvu našich predkov. Výstava ponúka možnosť nahliadnuť nielen do bohatej klenotnice neoceniteľných darov Karpát, ale zároveň aj zbierkových predmetov múzejných fondov SNM-MUK.

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry srdečne pozýva na slávnostnú vernisáž výstavy Dary Karpát dňa 8.12. 2019 o 12.30 vo výstavnej sieni múzea na Centrálnej ulici č. 258 vo Svidníku.

Trvanie výstavy: 9. 12.2019 - 29. 2. 2020

Kurátorky výstavy: Mgr. Miriam Božiková,
miriam.bozikova@snm.sk mobil: +421 907 475 638
PhDr. Iveta Vasilenková,
iveta.vasilenkova@snm.sk

 

DARY KARPÁT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Kultúrno-historická expozícia SNM-MUK

Centrálna 258, 089 01 Svidník
infolinka: +421 54 245 10 01
email: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny

Utorok - piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota - nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.