LHV - POCTA LADISLAVOVI MEDNYÁNSZKEMU

Literárno - hudobný večer.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Účinkujú:
František Kovár - umelecký prednes,
Mária Rendešová - traverso (baroková priečna flauta),
Martin Gedeon /ČR - čembalo.

Program:
Francesco Mancini/ Georg Philipp Telemann/ Jean-Marie Leclair/ Luis Antoine Dornel.

 

LHV - POCTA LADISLAVOVI MEDNYÁNSZKEMU

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.