SRDCOM ZDOBENÉ

Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia.

Trvanie výstavy od – do: 19.9.2019 - 28.2.2020

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

K jej realizácii nás viedol aj fakt, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov - od odevu až po veci každodennej spotreby - je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti.

Na výstave sú prezentované geometrické, rastlinné, zoomorfné a antropomorfné motívy, ktoré sa vo viacerých obmenách a variáciách vyskytujú takmer vo všetkých materiálových skupinách. Veríme, že sa nám podarilo poukázať na jedinečnosť a nádheru ľudových ornamentov ako cenných inšpiračných zdrojov, ktoré môžu poslúžiť širokej verejnosti ako dôveryhodné východisko pri tvorbe v umeleckej či záujmovej sfére.

Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave a z dielní súčasných výrobcov (napr. Peter Lužák, Jana Majerská, Oľga Obertová, Katarína Žiak).

 

SRDCOM ZDOBENÉ