M - NOVOROČNÝ KONCERT

Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller - dirigent, Eva Hornyáková - soprán, Martin Gyimesi - tenor.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
Jozef Suk: V nový život, pochod;
Antonín Dvořák: Ária Princa z opery Rusalka;
Jozef Suk: Fantastické scherzo, op. 25;
Antonín Dvořák: Ária Měsíčku na nebi z opery Rusalka;
Antonín Dvořák: Polonéza Es dur;
Bedřich Smetana: Duet Věrné milování z opery Prodaná nevěsta;
Jaromír Weinberger: Polka a fuga - Švanda dúdák;
****
Julius Fučík: Miramare, op. 247, predohra;
Franz Lehár: Ária Sou Chonga Dein ist mein ganzes hertz Z operety Zem úsmevov;
Johann Straus: Die Publicisten op. 321, valčík;
Emmerich Kálmán: „Heia, heia", vstupná pieseň Sylvie z operety Čardášová princezná;
Johann Straus: Neue pizzicato polka, op. 449;
Franz Lehár: Pozdrav Lučencu op. 20, pochod;
Franz Lehár: „Lipen Schweigen", duet z operety Veselá Vdova;
Julius Fučík: Florentínsky pochod, op. 214.

M - NOVOROČNÝ KONCERT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.