PROF. PAEDDR. EVA MICHALOVÁ, CSC

Prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc

Prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc., počas svojej profesionálnej kariéry pôsobila ako pedagogička nielen na Univerzite Mateja Bela, ale externe aj na VŠMU v Bratislave či na Akadémii umení v Banskej Bystrici. K jej práci patrilo aj členstvo v rôznych odborných komisiách venovaných hudbe, bohatá publikačná činnosť či prednáškové aktivity. Podieľala sa tiež na založení Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, i na založení vyššie spomenutej Akadémie umení.

Stretnutie s profesorkou Michalovou bude prebiehať už 19. septembra 2019 o 16.00 v spoločenskej sále ŠVK.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

PROF. PAEDDR. EVA MICHALOVÁ, CSC