ŠESŤ TANEČNÝCH HODÍN V ŠIESTICH TÝŽDŇOCH

Strhujúci herecký duet o ľudskej opustenosti a nikdy neumierajúcej nádeji na lepšie zajtrajšky!

Šesť týždňov tanca, šesť týždňov porozumenia a hľadania spoločnej reči. Madame Lily Harrison si najíma Michaela Minettiho, aby ju naučil swing, tango, valčík, foxtrot, cha-chu a moderný tanec. Obaja prechádzajú ťažkým životným obdobím a aj napriek tomu, že spolu zdanlivo nemajú nič spoločné nakoniec nájdu spoločnú reč a vzájomne si pomôžu.
Autor: Richard Alfieri
Rážia: Zdeněk Dušek
Účinkujú: Chantal Poullain, Martin Kraus

ŠESŤ TANEČNÝCH HODÍN V ŠIESTICH TÝŽDŇOCH

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Domu umenia

921 01 Piešťany


Otváracie hodiny

Pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h a hodinu pred predstavením