EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici bude o cudzích jazykoch a kultúrach a prezentácii zaujímavostí o anglickom, nemeckom, ruskom, španielskom, čínskom a francúzskom jazyku. Súčasťou programu je aj kvíz „Vykvízuj si štipendium", ktorý organizuje SAIA. Študenti si môžu preveriť vedomosti z geografie a vypočuť si príbehy zo študijných pobytov v zahraničí. Podujatie je určené pre organizované skupiny žiakov a študentov. Nutné prihlásiť sa na kontaktoch jednotlivých jazykových centier.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV