DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Dotknite sa kultúrneho dedičstva - čaro knižných ilustrácií

Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Dotknite sa kultúrneho dedičstva - čaro knižných ilustrácií

Štátna vedecká knižnica a Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici pozývajú všetkých milovníkov a všetky milovníčky kultúry do svojich priestorov zapojiť sa do aktivít Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). DEKD sa koná každoročne v mesiaci september. Tento rok sa v 50-ich krajinách Európy ponesie v téme Umenie a zážitok. Knižnicu a múzeum ústredná téma inšpirovala sústrediť pozornosť na výtvarné umenie v knihách. V stredu 25. septembra 2019, v rámci podujatia Dotknite sa kultúrneho dedičstva - čaro knižných ilustrácií, bude širokej verejnosti prezentovaná krása knižnej ilustrácie viacerými aktivitami. Zážitok prinesú tvorivé dielne, venované kaligrafii - pisárskemu umeniu z čias stredoveku, drevorytu - grafickej technike výroby knižných ilustrácií v minulosti a tvorbe vlastných ilustrácií úryvkov z diela Kláry Jarunkovej Hrdinský zápisník. O knižnej ilustrácii v minulosti ale aj súčasnosti prídu porozprávať odborníci v rámci moderovanej besedy Knižné ilustrácie kedysi a dnes. Počas celého dňa si budú môcť návštevníci pozrieť výstavku ilustrovaných kníh z knižničného fondu ŠVK.

 

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.