TAK ČI INAK, LÁSKA

Festival Drama Queer. 

Performancia Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici v spolupráci s výtvarníčkou, dizajnérkou Viktóriou Jehlárovou.

„História poskytuje dostatok dôkazov, že medzi nami existujú ľudia, ktorí cítia inak, majú inú sexuálnu orientáciu a ktorí túžia rovnako, ako ostatní, byť milovaní a milované, prežiť svoj život zmysluplne s partnerom a partnerkou. Ibaže nenapĺňajú spoločenské normy heterosexuality. A zrazu je ich život vystavený a traumatizovaný mnohými neprávosťami a krutosťami, lebo sú iní a iné. Cieľom performancie je priniesť iný pohľad na tieto otázky. TAK ČI INAK, LÁSKA je príspevkom na ceste k odbúraniu stereotypov a predsudkov voči LGBT ľuďom."

Autentické slová zástupcov a zástupkýň LGBTI komunity sú spojené s výraznou akusticko-vizuálnou zložkou, ktorej autorkou je Viktória Jehlárová. 

TAK ČI INAK, LÁSKA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Štúdio 12

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava


Otváracie hodiny

Začiatok predstavení je o 19.00 hod., pokiaľ nie je uvedený iný čas.
Hodinu pred každým predstavením si môžu prísť študenti zakúpiť zľavnené vstupenky (pokiaľ nie je dané predstavenie už vypredané).