M - OPERNÝ KONCERT Z TVORBY STANISŁAWA MONIUSZKA.

Symfonický orchester Podkarpatskej filharmónie, Sławomir Chrzanowski - dirigent, Justyna Wieruszewska-Biniek - soprán, Aneta Nurcek - mezzosoprán, Patryk Wyborski - tenor, Paweł Trojak - baryton, Jakub Szmidt - bas,Paweł Sobierajski - tenor.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Predohry, árie a duetá z opier Hálka, Verbum nobile, Hrabina, Strašidelný dvor a iné.
Koncert v rámci festivalu TRANS/MISIE.

M - OPERNÝ KONCERT Z TVORBY STANISŁAWA MONIUSZKA.

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.