NÁBOŽENSKÉ POMERY A KONFESIONALITA V ODRAZE KNIŽNEJ KULTÚRY

Interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou NÁBOŽENSKÉ POMERY A KONFESIONALITA V ODRAZE KNIŽNEJ KULTÚRY A PRAMEŇOCH (osobnosti - udalosti - pamiatky)

Konferencia je usporiadaná v rámci cyklu Duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách, a to pri príležitosti pripomenutia si 460. výročia Confessio Heptapolitana, 450. výročia Confessio Scepusiana a 400. výročia úmrtia tzv. košických mučeníkov.

NÁBOŽENSKÉ POMERY A KONFESIONALITA V ODRAZE KNIŽNEJ KULTÚRY