A - NOVÁK, TOMASI, FRANCK

Dom umenia, sála.ŠfK, Jiří ROŽEŇ, Lucienne Ranaudin VARY - trúbka.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
Vítězslav Novák: V Tatrách, symfonická báseň op. 26,
Henri Tomasi: Koncert pre trúbku a orchester,
César Franck: Symfónia d mol.

A - NOVÁK, TOMASI, FRANCK

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.